skip to Main Content

Để xem camera lớp học, quý vị phụ huynh vui lòng thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Vào Appstore hoặc CH Play, tải ứng dụng “DMSS” hoặc “KBView Plus” (2 ứng dụng hoạt động tương tự nhau)

Bước 2: Truy cập vào ứng dụng DMSS, chọn khu vực “Việt Nam”
Lưu ý: Không đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản

Bước 3: Nhấn dấu (+) ở góc trên để thêm thiết bị, chọn nút “SN/Quét

Bước 4: Quét mã QR được cung cấp rồi nhấn tiếp theo.
Trong danh sách loại thiết bị, chọn “NVR

Bước 5: Nhập thông tin tài khoản đã được cung cấp cùng mã QR

  • Tên thiết bị: Mầm non Iris Hà Nội
  • Username: irishanoi
  • Mật khẩu: ****** (xem dưới mã QR)

Bước 6: Quay về trang chủ để xem camera.

  • Phụ huynh có thể chọn chế độ hình nằm ngang, hoặc danh sách bằng nút chỉnh chế độ ở góc trái ứng dụng.
  • Nhấn nút Play để phát nhiều khung hình cùng lúc.
  • Nếu có các thiết bị cũ, phụ huynh ấn nút (…) trên đầu thiết bị đó, chọn Thông tin thiết bị để xóa bỏ, hoặc gỡ ứng dụng rồi cài lại từ đầu.
Back To Top