skip to Main Content
Giáo dục mầm non Singapore

Singapore là một quốc gia phát triển với nền giáo dục được đánh giá cao trên thế giới. Giáo dục mầm non là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục của Singapore, được chính phủ đặc biệt quan tâm và đầu tư.

Giai đoạn đầu (trước năm 1959)

Trước khi giành được độc lập vào năm 1959, giáo dục mầm non ở Singapore còn rất sơ khai. Các trường mầm non chủ yếu là tư thục, do các tổ chức tôn giáo hoặc cộng đồng thành lập. Chương trình học tập chủ yếu là các hoạt động vui chơi, giải trí, chưa có định hướng cụ thể.

Giai đoạn phát triển (1959-1990)

Sau khi giành được độc lập, chính phủ Singapore bắt đầu chú trọng đầu tư phát triển giáo dục mầm non. Năm 1960, Bộ Giáo dục Singapore được thành lập, có nhiệm vụ quản lý và phát triển hệ thống giáo dục, bao gồm cả giáo dục mầm non.

Năm 1968, chính phủ Singapore ban hành chương trình giáo dục mầm non đầu tiên, nhằm mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ và xã hội. Chương trình học tập được xây dựng dựa trên các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khuyến khích trẻ tự khám phá và phát triển.

Năm 1970, chính phủ Singapore bắt đầu mở rộng mạng lưới trường mầm non công lập. Đến năm 1990, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mầm non được tiếp cận với giáo dục công lập đã đạt 70%.

Giáo dục mầm non Singapore
Giáo dục mầm non là ngành rất được quan tâm tại đảo quốc sư tử

Giai đoạn hiện đại (1990-nay)

Trong những năm gần đây, giáo dục mầm non ở Singapore tiếp tục được cải cách và phát triển. Năm 2003, chính phủ Singapore ban hành chương trình giáo dục mầm non mới, với mục tiêu giúp trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập và cuộc sống.

Chương trình học tập mới tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, khuyến khích trẻ tự khám phá và phát triển khả năng sáng tạo. Các kỹ năng được chú trọng phát triển bao gồm:

  • Kỹ năng ngôn ngữ và toán học
  • Kỹ năng tư duy sáng tạo
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng giao tiếp và hợp tác
  • Kỹ năng tự chăm sóc bản thân

Chính phủ Singapore cũng chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non. Các giáo viên mầm non được yêu cầu có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên.

Ngày nay, giáo dục mầm non ở Singapore đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mầm non được tiếp cận với giáo dục công lập đã đạt 95%. Giáo dục mầm non ở Singapore được đánh giá là một trong những nền giáo dục mầm non tốt nhất thế giới.

Một số điểm nổi bật của giáo dục mầm non ở Singapore

– Chương trình học tập được xây dựng dựa trên các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khuyến khích trẻ tự khám phá và phát triển.
– Giáo viên mầm non được yêu cầu có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên.
– Chính phủ Singapore chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường mầm non.

Kết luận

Giáo dục mầm non ở Singapore đã có một lịch sử phát triển lâu dài và đạt được những thành tựu đáng kể. Nền giáo dục mầm non ở Singapore được đánh giá cao trên thế giới, góp phần quan trọng vào sự thành công của hệ thống giáo dục Singapore.

Irishanoi.edu.vn

Back To Top